Hotel Pest

V roku 1863 bol postavený klasicistický hotel Pešť. Potom, ako v roku 1886 nešťastne vyhorel, bol zrenovovaný do podoby, v akej ho poznáme dnes. V roku 1891 boli drevenými schodmi vo výške prvého poschodia spojené hotely Buda – Pešť – Hungaria. Hotel Pešť bol až do postavenia Hotela Palace najkrajšou kúpeľnou budovou a bola v ňom ubytovaná väčšina významných návštev. 

Po vzniku Československej republiky bol premenovaný na hotel Praha, pričom zostal naďalej spojený so susedným hotelom, ktorý v tom čase premenovali na hotel Bratislava. V súčasnosti  sa nazýva Liečebný dom Detva