Napísali o kúpeľoch

Sliačske pramene už oddávna vzbudzovali pozornosť. Dôkazy o tom môžeme nájsť v rôznych textoch alebo monografiách.

Aeneas Silvius Piccolomini - Cosmografia

Georgius Agricola – De natura fossilium

Georgius Wernher - De admirandis Hungariaé aquis Hypomnemation, 1549

Martin Szentivány - De admirandis virtutibus et proprietalibus lacuum, fontiumm fluvorium, aliarumque aquarum - O podivuhodných silách a vlastnostiach jazier, prameňov, riek a iných vôd, 1689

Alojz Ferdinand Marsigli - Danubius Pannonico Moesicus, 1726

Matej Bel - Notitia Hungariae novae, Správa o dvoch podivuhodných jaskyniach, jednej ľadovej, druhej škodlivé pary vypúšťajúcej, 1736

Karol Otto Moller - De Thermis Ribariensibus - O Rybárskych kúpeľoch, cca 1740

Daniel Wipacher - De Thermis Ribariensibus in Hungaria, 1768

Karl Gottlieb Windisch - Geographie des Konigreichs Ungarn, 1780

Christian Andreas Zipser - Der Badegast zu Sliatsch in Nieder-Ungarn. Ein topographisch-medizinischer Wegweiser für Fremde. Mit einer lithographirten ansicht, 1828

Adolf Zsigmondy – Fontium meditcatorum Hungarae

Robert Czilchert - Szliács, 1838

Emanuel Hasenfeld - Ein ferrugineuses thermales de Szliacs en Hongarie, 1860

Ján Šípoš - Božena Nemcová na Sliači, 1965

D. Launer – Kúpele Sliač - História kúpeľov Sliač, s. 5 -10, 1959

Milan Gajdoš – Sliač, 1977

Milan Gajdoš - Svätá Hildegarda a jej kaplnka na Sliači

Klára Kubičková - Architekt Stockar a Kúpele Sliač, Projekt, článok v Revue slovenskej architektúry, 1996 číslo 2 str. 30-33

Lawrence Ferlinghetti, Miro Vojtek - Ars(e) poetica - Sliač
Slovensko - anglický výber z básní L. Ferlinghettiho, doplnený fotografiami slovenskej prírody...

Augustín Rebro - Sliač v balneoliteratúre 18. storočia, 2002 

E. Hasenfeld
D.Wagner
D.Wipacher
K.O.Moler
R. Czilchert
Ch.Zipser
Ferlighetti - Vojtek

Chýba tu nejaký článok alebo publikácia, v ktorej sa píše o sliačskych kúpeľoch?

Napíšte nám a doplníme ho...