Kúpeľný park

O založenie parku sa v roku 1860 zaslúžil gróf Russeger. Skleník pre teplomilné rastliny bol založený v roku 1880.

Kolonáda k prameňom
Kaplnka sv. Hildegardy