Kúpeľný dom

V roku 1818 bola vybudovaná aj jednoposchodová  kúpeľná budova. Z tohto obdobia pochádza aj prvý chemický rozbor prameňov. Kúpeľný dom prešiel významnou rekonštrukciou až v roku 1921. Dnes na jeho mieste stojí nová budova z roku 1965.