Hotel Hungaria

Hotel Hungaria bol postavený v roku 1873. V tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia bol prestavaný, a k pôvodnej časti bola dostavaná nová časť, v ktorej bola neskôr škola.  V tomto období bola upravená fasáda hotela, aby zodpovedala funkcionalistickému štýlu.

Hotel Slovensko mal byť podľa regulačného plánu Rudolfa Stockara centrom nových kúpeľov, ale keďže plán bol uskutočnený len z polovice, hotely Palace a Slovensko zostali na dlhé obdobie jedinými modernými budovami obklopenými malými pôvodnými penziónmi. V spodnej časti hotela bolo vždy množstvo malých obchodíkov, medzi iným aj predajňa obuvi značky Baťa. 

V druhej polovici dvadsiateho storočia bola budova upravená na liečebný dom pre deti s kardiovaskulárnymi ochoreniami - okná a priestorné balkóny boli z dôvodu bezpečnosti zamrežované. Liečebný dom Slovensko môžete vidieť aj pri dnešnej prechádzke.