LD Detva

LD Detva sa volá čoraz lokálnejšie - z názvu Pešť, bol premenovaný na Prahu, neskôr na Detvu. Krásna klasicistická budova z roku 1863 je dnes zatvorená, dvere na terasu sú zamurované...