Hotel Bellevue

Hotel Bellevue sa nachádzal na mieste dnešného riaditeľstva kúpeľov pred hotelom Pešť. Z jeho okien bol nádherný pohľad na celú zvolenskú kotlinu.